Untitled Document
             
Mr Thuấn - Phần Mềm Nhà thuốc
hotline 0979-39-53-53
Mr.Tuấn - Kinh doanh
hotline 08-3550-0115
hotline 0978-39-53-53
       
 
 
 
 
       
  Phần mềm quản lý bán lẻ  
  Phần mềm quản lý nhà thuốc  
  Phần mềm quản lý tài sản  
  Phần mềm quản lý vận tải  
  Phần mềm quản lý DV lai dắt & đại lý tàu biển  
  Phần mềm quản lý khách sạn  
     
 
 
 
 
  Phân hệ Kế toán - Tài chính  
  Phân hệ quản lý Mua hàng  
  Phân hệ quản lý Bán hàng  
Phân hệ quản trị Sản xuất - Giá thành  
  Phân hệ quản lý Tài sản & Công cụ  
 
 
  Quản lý giao nhận - Vận tải
     
 
  Cơ sở dữ liệu Oracle  
  100% giao diện Web  
  Kiến trúc ứng dụng 3 lớp  
  Mô hình dữ liệu tập trung - Tức thời  
  Tiếng Việt Unicode UTF-8  
  Các ưu điểm vượt trội  
 

 
       
 
TÀI LIỆU
       
 
STT TÊN FILE DOWNLOAD
01
Giới thiệu tổng quan Hệ thống XMAN ERP 2.0
02
Giải pháp XMAN ERP Ngành Quảng Cáo
03
Giải pháp XMAN ERP Ngành Kinh Doanh Xăng Dầu
04
Giải pháp XMAN ERP Ngành Phân phối, Bán lẻ
05
Giải pháp XMAN ERP ngành Vàng Bạc Đá Quý
06
Giải pháp XMAN ERP ngành Phân phối ĐTDĐ
07
XMAN - Logistics 2.0 Quản lý Giao nhận - Vận tải
08
Phần mềm Quản lý thẻ thanh toán nội địa XCard ™
09
Phần mềm quản lý ngân hàng lõi XBank™
 
       
 
WebFbs blog
Design by FBS Co., Ltd.
 
Copyright 2005 FBS Co., Ltd.. All right reserved
fbs.com.vn Webutation