Untitled Document
             
Mr Thuấn - Phần Mềm Nhà thuốc
hotline 0979-39-53-53
Mr.Tuấn - Kinh doanh
hotline 08-3550-0115
hotline 0978-39-53-53
       
 
 
 
 
       
  Phần mềm quản lý bán lẻ  
  Phần mềm quản lý nhà thuốc  
  Phần mềm quản lý tài sản  
  Phần mềm quản lý vận tải  
  Phần mềm quản lý DV lai dắt & đại lý tàu biển  
  Phần mềm quản lý khách sạn  
     
 
 
 
 
  Phân hệ Kế toán - Tài chính  
  Phân hệ quản lý Mua hàng  
  Phân hệ quản lý Bán hàng  
Phân hệ quản trị Sản xuất - Giá thành  
  Phân hệ quản lý Tài sản & Công cụ  
 
 
  Quản lý giao nhận - Vận tải
     
 
  Cơ sở dữ liệu Oracle  
  100% giao diện Web  
  Kiến trúc ứng dụng 3 lớp  
  Mô hình dữ liệu tập trung - Tức thời  
  Tiếng Việt Unicode UTF-8  
  Các ưu điểm vượt trội  
 

   
   
Tài liệu giới thiệu  

Phần mềm quản lý vận tải (XMan Logistic) là phần mềm được FBS thiết kế và xây dựng dựa vào yêu cầu quản lý đặc thù của ngành vận tải Container, quản lý đầu kéo, chi phí dịch vụ vận chuyển & nâng hạ container. Toàn bộ hệ thống được xây dựng theo quy trình nghiệp vụ quản lý từ khâu nhận booking, xử lý booking, chuyển điều phối xe cho từng container, quản lý đầu kéo và tính hiệu quản hoạt động cho từng container vận chuyển.

   
CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH
 
Quản lý doanh thu - chi phí

•  Đăng ký bảng giá dịch vụ vận tải

•  Đăng ký bảng giá dịch vụ nâng hạ container
•  Đăng ký bảng phí dịch vụ vận tải

•  Đăng ký bảng phí dịch vụ nâng hạ container

•  Đăng ký bảng phí cho từng loại dịch vụ thuế

•  Đăng ký khung chi phí cho các loại dịch vụ vận tải

•  Đăng ký khấu hao công cụ hoặc đầu kéo theo Km sử dụng

•  Phân tích đánh giá sự ảnh hưỡng của các đối tượng hoặc yếu tố chi phí đến hoạt động tài chính của công ty

 

Các Hồ sơ và Danh Mục Quản lý

•  Hồ sơ khách hàng & nhà cung cấp

•  Đăng ký danh mục khu vực

•  Đăng ký danh mục kho hàng

•  Đăng ký danh mục nhóm cảng

•  Đăng ký doanh mục cảng

•  Đăng ký danh mục hãng tàu

•  Danh mục loại Rơmooc

•  Danh mục loại container

•  Danh mục đầu kéo, loại xe, tài xế, …

•  Đăng ký cự ly vận tải

•  Đăng ký định mức tiêu hao nhiêu liệu

•  Danh mục loại hợp đồng

     
Nhật ký chi phí Vận tải Container

•  Phí hạ container rổng

•  Phí hạ container hàng

•  Phí vận tải container rổng

•  Phí vận tải container hàng

•  Đăng ký khung chi phí cho các loại dịch vụ vận tải

•  Phí khác

•  Nhật ký chi phí vận tải

 

Hỗ trợ đa tệ

• Đăng ký loại ngoại tệ USD, ECU, JPY,…

•  Theo dõi nhiều loại ngoại tệ khác nhau trên cùng một tài khoản

•  Đăng ký tỷ giá chuyển đổi cho từng loại ngoại tệ theo ngày, theo tháng, theo quý hoặc tỷ giá do người dùng tự chọn.

•  Hạch toán chênh lệch tỷ giá ngay khi nhập chứng từ

•  Hạch toán chênh lệch tỷ giá cuối tháng

     
Tổng hợp dự liệu

•  Chức năng tổng hợp dữ liệu từ các chi nhánh về tổng công ty cho mọi trường hợp dữ liệu tập trung hay phân tán

•  Lên các báo cáo phân tích dữ liệu tổng hợp chung cho toàn bộ công ty hoặc in riêng cho từng chi nhánh

•  ...,

 

Quản trị và Phân quyền

•  Danh mục Chức năng của XMAN

•  Danh sách Nhóm người sử dụng (Roles)

•  Danh sách Người sử dụng (Users)

•  Đăng ký các câu thông báo hệ thống

•  Phân quyền sử dụng chức năng

•  Phân quyền quản lý theo phân hệ

•  Phân quyền khai thác báo cáo

 

Hệ thống báo cáo

•  Chi tiết nâng hạ container

•  Chi tiết phí vận tải

•  Container trucking monthly

•  Bảng tính tiền hàng nhập

•  Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

•  Phiếu thanh toán phí vận chuyển

•  Phiếu đề nghị thanh toán

•  Phiếu đề nghị thanh toán theo cont

•  Bảng tính tiền vận tải hàng nhập

•  In báo cáo kế hoạch tổng thể

•  Báo cáo kế hoạch khách hàng

•  Báo cáo kế hoạch nhóm

•  Báo cáo kế hoạch hạ bải gấp

•  ..,

     
MỘT SỐ MÀN HÌNH MINH HỌA
 
 

 

 
 

 

 
 
Đăng ký Demo  
   
 

WebFbs blog
Design by FBS Co., Ltd.
 
Copyright 2005 FBS Co., Ltd.. All right reserved
fbs.com.vn Webutation